Spółki założycielskie TeleSynergii

TeleSynergia oferuje pakiet rozwiązań technologicznych łączący bezpieczne usługi infrastruktury IT z  kompleksowymi i zoptymalizowanymi usługami łączności na terenie Polski i całej Europy.

Nasze usługi są oparte o:

  • rozwiązania łączności bazujące na  gólnopolskiej, niezależnej sieci wymiany ruchu EPIX, która dociera do ponad 30% gospodarstw domowych w Polsce,
  • infrastrukturę  najbezpieczniejszych centrów przetwarzania danych w Polsce i Unii Europejskiej od Beyond.pl wraz z usługami kolokacji, chmury i usług hybrydowych,
  • dostęp do zagranicznych punktów wymiany ruchu (IX) w całej Europie oraz zoptymalizowanych trasach przesyłu danych, które jest wspólnie
    wykorzystywane przez członków TeleSynergii,
  • support consultingowy i  techniczny w zakresie infrastruktury IT, chmury i sieci telekomunikacyjnych świadczony przez inżynierów Beyond.pl i Grupy MiŚOT

TeleSynergia to konsorcjum powołane do życia w maju 2022 roku przez Grupę MiŚOT oraz Beyond.pl. Celem partnerstwa jest wspólne dostarczanie usług premium, które do tej pory nie były dostępne na polskim rynku data center i telekomunikacyjnym. Dzięki połączeniu doświadczeń i wiedzy kluczowego gracza na rynku telekomunikacyjnym i operatora jednego z najbezpieczniejszych data center w Unii Europejskiej zbudowano unikalne na lokalnym rynku rozwiązanie infrastrukturalno-komunikacyjne.

Usługi oferowane przez konsorcjum są skrojone pod potrzeby krajowych i zagranicznych dostawców Internetu, treści internetowych (CDN) oraz międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw, które poszukują zintegrowanych usług telekomunikacyjno-infrastrukturalnych od sprawdzonych na rynku dostawców.

Z punktu widzenia łączności rozwiązanie charakteryzuje się jednym z największych zasięgów w Polsce z dotarciem do blisko 30 proc. krajowego rynku oraz wysoką efektywnością w kontekście skrócenia czasu przesyłu danych.

Oferta wyróżnia się również bardzo wysoką jakością w zakresie bezpieczeństwa, dzięki wykorzystaniu mediów transmisyjnych EPIX poza publicznym Internetem oraz rozwiązań infrastrukturalnych Data Center 2 Beyond.pl, które jest jednym z trzech najbezpieczniejszych centrów przetwarzania danych w Unii Europejskiej, co potwierdza niezależna certyfikacja ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4.

Grupa MiŚOT skupia podmioty oferujące produkty dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, którzy świadczą usługi dla blisko 30 proc. krajowego rynku, obsługując około 3 mln klientów. W skład holdingu wchodzą m.in. spółki: EPIX (węzły wymiany ruchu), Projekt MdS (rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa), Projekt MdO (uczestniczy w imieniu małych i średnich operatorów w dużych przetargach; obecnie obsługuje m.in. dostawy szerokopasmowego Internetu do ponad 3 tys. szkół), Projekt MdI (tworzy polską sieć LPWAN, która będzie świadczyć komercyjne usługi dla administracji, biznesu i gospodarstw domowych w oparciu o technologię LoRa), Projekt MdM (wydawca mediów dla branży telekomunikacyjnej i organizator integracji środowiska) oraz Stowarzyszenie e-Południe (inkubacja i wspieranie projektów dla MiŚOT) i Fundacja Lokalni (działalność CSR i promocja lokalności). W ubiegłym roku Grupa MiŚOT rozpoczęła przygotowania do wybudowania na południu kraju ekologicznego i ekonomicznego Centrum Przetwarzania Danych, zaplecza dla dalszego rozwoju projektów swoich spółek. Więcej: misot.pl

Węzeł EPIX wystartował oficjalnie w 2010 roku, ale jego początki sięgają lat 2007 – 2008, kiedy to śląskie lokalne sieci zaczęły łączyć się, a ich właściciele zjednoczyli się pod wspólną egidą Stowarzyszenia e-Południe. Dziś EPIX jest największym w Polsce punktem wymiany ruchu zapewniającym dostęp do taniej i wysokiej jakości transmisji danych z większością węzłów telekomunikacyjnych w Polsce. EPIX zapewnia też niezależny dostęp do międzynarodowych operatorów takich jak Telia, CenturyLink, Liberty Global, RETN czy GTT oraz punktów wymiany ruchu DE‑CIX, NIX, Peering.cz. Obecnie skupia ponad 850 operatorów telekomunikacyjnych i dostawców treści. W 2022 roku w rankingu Hurricane Electric punkt EPIX Katowice znalazł się na piątym miejscu na świecie wśród węzłów wymiany ruchu, a ruch w całej sieci EPIX odnotował wartości 3 Tb/s (Terabitów na sekundę)

Spółka Beyond.pl powstała w 2005 roku. Zarządza jednym z trzech najbezpieczniejszych centrów przetwarzania danych w Unii Europejskiej, który jest najbardziej energooszczędnym obiektem w całej Polsce zasilanym w 100% energią odnawialną. Gwarantuje najwyższy poziom dostępności – do 99,9999%.

Jako jedyny na rynku Europy Środkowo-Wschodniej dostarcza mix poziomów Rated (od 3+ do 4), dostęp do kompleksowej oferty cloud opartej o chmurę prywatną, publiczną i rozwiązania hybrydowe oraz wsparcie ze strony ekspertów w ramach usług zarządzanych (managed services).

Beyond.pl to centra przetwarzania danych typu core i hyper-edge o docelowej mocy 42 MW. Firma obsługuje dwa nowoczesne obiekty data center zlokalizowane w Poznaniu. To pierwsze zielone i neutralne telekomunikacyjnie centrum danych w Polsce. Obiekt, Data Center 2, strategicznie zlokalizowany w połowie drogi między Warszawą a Berlinem – w Poznaniu, jest jedynym w Europie Środkowej i jednym z trzech w Unii Europejskiej centrum danych spełniającym rygorystyczne wymagania certyfikacji ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4. Certyfikacja Rated 4 potwierdza najwyższe standardy bezpieczeństwa data center w zakresie projektowania, mechaniki, zasilania i telekomunikacji. Więcej na www.beyond.pl

Grupa MiŚOT

Paweł Białas

dyrektor sprzedaży i rozwoju
[email protected]
+48 780 118 730

Beyond.pl

Wojciech Karolczak

Business Development Manager
[email protected]
+48 728 436 322